Storm Ciara trekt vandaag met volle geweld over onze regio!

2020-03-09T19:43:04+01:009 February 2020|

Een diep en complex IJslandlaag bepaalt ons weer. Het stuurt vandaag een randstoring naar de Noordzee: storm Ciara. Die trekt in de loop van de dag en vanavond en vannacht over de Noordzee met in haar kielzog een zeer groot stormveld. Nadien komen we morgen en dinsdag terecht in een zeer sterke westelijke stroming met veel wind en een aantal buien(lijnen). Die brengen ook telkens veel wind mee. Woensdag profiteren we tijdelijk van een wig van hoge luchtdruk die tijdelijk wat rust in de atmosfeer brengt. Tijdelijk want in de tweede helft van de week brengen nieuwe depressies weer de nodige wisselvalligheid. De zeer stevige westcirculatie op de Atlantische Oceaan komt voorlopig dan ook totaal niet tot stilstand en blijft doorrazen.

Vandaag tijdelijk regen, morgen (zwaar) stormweer!

2020-03-08T10:20:00+01:008 February 2020|

Vandaag en dat zeker al tot midden volgende week, zitten we volledig onder invloed van een complex en diep IJslandlaag. Dat stuurt vandaag al een eerste front door onze regio. Morgen stuurt dat laag een zeer actieve randstoring naar de Noordzee met in het kielzog daarvan een heuse storm. Veel regen en wind zijn dan ook voor zondag ons deel. Vervolgens krijgen we tot het midden van volgende week nog een aantal zeer actieve randstoringen te verwerken, telkens met heel veel wind en perioden van regen. In de tweede helft van volgende week pas, komt de atmosfeer geleidelijk weer wat tot rust onder impuls van drukstijgingen in onze omgeving.

Heel langzaam opklarend; wel droog, maar koud

2020-01-01T09:51:02+01:001 December 2019|

Een wegtrekkend lagedrukgebied boven Frankrijk zorgt eerst nog voor veel bewolking, maar de invloed van het laag neemt snel af. Boven de Britse Eilanden ligt een hogedrukgebied en dat neemt nu heel snel de regie over ons weer over. Het trekt snel naar onze regio waarbij we in de loop van de dag in een koude noordoostelijke stroming tussen beide systemen in komen te zitten. Het hoog breidt zich vanaf morgen helemaal over onze regio uit, maar voordat het hier is, passeert er vannacht nog een zwakke trog met enkele verspreide buitjes. Vanaf morgen zitten we dan enkele dagen onder de bescherming van dit hoog waarbij het rustig en veelal grijs zal worden. Het hoog houdt het niet lang vol want op de Atlantische Oceaan komt een (tijdelijek?) stevige westcirculatie op gang. Tegen eind van de week vinden we een diep IJslandlaag op de weerkaarten dat de ene na de andere randstoring produceert en tegen volgend weekeind geraken ook wij helemaal onder invloed van dat laag. Een evolutie die winterliefhebbers – en dat dan nog op de eerste dag van de weerkundige winter – zeker niet graag zien gebeuren … 😉

Veel wolken met een bui, erg zacht; vannacht intensere neerslag

2019-12-26T06:44:00+01:0026 November 2019|

Een depressie met kern boven de Britse Eilanden beheerst ons weer. In de depressie zijn ook de resten opgenomen van ex-tropische storm Sebastian. Een deel van dit laag trekt de komende 24 uur richting de Middellandse Zee, terwijl het hoofdlaag rondjes blijft draaien boven de Britse Eilanden. Dat stuurt een aantal fronten en buienlijnen onze kant op, samen met vrij veel wind en erg zachte lucht. Tegen het weekeind schuift het laag meer naar het oosten door terwijl tegen dan het Azorenhoog zich midden op de Atlantische Oceaan noordwaarts opricht. In het weekeind zorgt dat bij ons voor een meer noordelijkere en koelere stroming. Dat hoog ‘klapt echter snel om’ en wordt na het weekeind via onze omgeving naar het zuiden weggeduwd, waardoor we dan volgende week in een koelere noordwestelijke stroming blijven zitten, maar wel weer met de nodige oceaaninvloed.

Nog wat zon, snel meer wolken, uiteindelijk kans op een bui

2019-12-25T06:39:20+01:0025 November 2019|

Een depressie boven de Britse Eilanden stuurt de komende dagen ons weer. Ze ligt net ten westen van de Britse Eilanden en heeft onder andere de restanten van tropische storm Sebastien in zich. Het laag blijft daar de eerste helft van de week rondtollen en stuurt regelmatig storingen onze kant op. In de tweede weekhelft schuift het laag geleidelijk oostwaarts weg en lost daarbij op. Eind van de week gaat het Azorenhoog zich weer noordwaarts uitbreiden op de Atlantische Oceaan. Tegen dan komen we achter het laag terecht en in combinatie met het hoog op de Atlantische Oceaan krijgen we dan tijdelijk met een meer noordelijke en veel koelere stroming te maken. Lang lijkt dat echter niet te duren, want volgende week wordt de druk van nieuwe Atlantische lagedrukgebieden weer groter. Toch kunnen we in en na het weekeind weer tijdelijk met een veel koeler weertype te maken krijgen.

Veel wolken, perioden met regen/buien en ook redelijk wat wind

2019-12-18T23:01:05+01:0018 November 2019|

Een complex lagedrukgebied beïnvloedt nog altijd ons weer. De belangrijkste kern daarin trekt vandaag via het zuiden van Duitsland richting de Noordzee. Daarrond zitten diverse neerslaggebieden die ons vandaag beïnvloeden. Morgen ligt de kern dan net noord van de wadden en trekt dan geleidelijk oostwaarts weg. We komen dan tijdelijk onder de gunstige invloed van een mobiele wig van hoge luchtdruk te zitten. Tegelijk komt een nieuw lagedrukgebied dichterbij vanaf de Atlantische Oceaan. Dat gaat later in de week voor anker ten westen van de Britse Eilanden. Het Russische hoog zakt daarbij later in de week ook zuidwaarts weg en beide systemen zorgen dan bij ons later in de week weer voor een zuidelijke stroming. Het Britse laag schuift tegen eind van de week richting Frankrijk en lost geleidelijk aan op. Wat we dan zien gebeuren, is een nieuw laag dat vanaf de Atlantische Oceaan nadert. Het Azorenhoog gaat zich daarbij op een vrij normale zuidelijke positie leggen terwijl het Russische hoog richting Centraal- en Zuid-Europa gaat. Op de Atlantische Oceaan zien we naar het eind van de maand toe een aanzet tot het in op gang komen van een westcirculatie! Eens zien of deze poging slaagt …

Eerst veel zon, rustig en koud; later toenemende bewolking

2019-12-19T20:11:00+01:0017 November 2019|

Een nog altijd complex laag blijft ons weer beïnvloeden. Een nieuwe kern die in het laag is ontstaan, trekt via het zuiden van Duitsland naar het noorden. Die komt morgen en overmorgen in onze buurt te liggen en trekt dan verder noordwaarts om uiteindelijk boven de Noordzee uit te komen. Tegelijk komt een nieuw Atlantisch laag vanaf de oceaan dichterbij en kiest begin volgende week positie ten westen van de Britse Eilanden. Het tot dan toe imposante Russische hoog zakt tegen dan geleidelijk wat zuidwaarts weg. Tegen de avond komen we geleidelijk in de invloedssfeer van het Duitse laag dat ons vooral morgen gaat beïnvloeden met regen en wind. We blijven grosso modo daarbij in koele lucht zitten. Later volgende week kan er geleidelijk weer zachtere lucht binnenlopen tussen de oostelijke flank van het Britse laag en de westelijke flank van het zuidwaarts zakkende Russische hoog. Het Amerikaanse model is daarbij nog steeds een beetje de vreemde eend in de bijt want dat laat voorlopig als enige model het nieuwe Atlantische laag vrij ver Europa binnenschuiven waardoor we in dat model langere in koelere lucht zouden blijven zitten. De andere modellen laten sneller wat zachtere lucht binnenlopen.

Wolken en zon

2019-12-16T07:18:03+01:0015 November 2019|

Een lagedrukgebied boven de Britse Eilanden gaat ons weer vandaag in negatieve zin beïnvloeden. Het zit gevangen tussen een sterk Azorenhoog enerzijds. Dat ligt vrij centraal en noordelijk boven de Atlantische Oceaan. Anderzijds is er een zeer sterk Russisch hoog aanwezig dat een verder oostwaarts opschuiven van de lagedruk boven de Britse Eilanden tegenhoudt. Deze situatie duurt nu al een hele tijd en zal zeker nog de hele komende week aanhouden. Het Britse laag wordt daarbij van tijd tot tijd afgelost door nieuwe lagedrukgebieden die in het hoofdlaag ontstaan over ‘ingevangen’ worden.
We herhalen daarbij nog even de alinea van gisteren: Het is een zeer opvallende vaststelling dat ons weer eigenlijk geblokkeerd blijft en dat is een scenario dat al maanden (jaren …) aan de gang is. Er is een poging geweest deze trend in september – oktober te doorbreken met een bij momenten opstartende westcirculatie, maar die is eigenlijk op geen enkel moment echt van de grond gekomen. Die poging ligt nu al een paar weken weer helemaal stil en er is geen enkel teken dat er binnen korte of middellange termijn een échte westelijke circulatie opstaat. We hadden de voorbije weken eigenlijk geluk dat de depressies net goed lagen om ons regen te bezorgen, maar we lijken zo stilaan weer in een vrij droog scenario weg te zakken want op af en toe wat regen staat er voor de komende dagen geen echt waterballet meer gepland. Zo geraken de nog steeds zeer lage grondwaterstanden natuurlijk niet aangevuld …
Tegen het eind van de week lijkt de invloed van hogedruk zelfs groter te worden want dan neigen het Azorenhoog en het Russische hoog een alliantie aan te gaan ten westen van ons. Daarmee zou de invloed van de Atlantische Oceaan nog meer buiten spel gezet worden en kan de aanwezige toch al vrij koele lucht bij ons, nog wat koeler worden. Hoge temperaturen zijn dan ook voorlopig niet aan de orde.

In de ochtend nog buien, maar geleidelijk aan droog al blijft een buitje mogelijk

2019-12-15T20:31:01+01:0021 October 2019|

Weerpraatje van maandag 21 oktober: Algemene luchtdrukverdeling Een klein Frans lagedrukgebied trekt in de ochtend vanaf de Franse noordkust via onze kust de Noordzee op. Het lost daarbij geleidelijk aan op door drukstijgingen. Die drukstijgingen horen bij het dichterbij schuivende Azorenhoog. Dat Azorenhoog komt vanaf morgen volledig over onze omgeving te liggen en vormt zelfs tegen het midden van de week een aparte kern van hogedruk in onze buurt. Daarmee komt dan een transport van erg zachte lucht op gang en worden actieve storingen voorlopig even op een afstand gehouden. Vandaag start de dag nog met felle buien. Die horen bij [...]

Veel neerslag: eerst felle regen, nadien buien

2019-11-13T08:05:35+01:001 October 2019|

Weerpraatje van dinsdag 01 oktober: Algemene luchtdrukverdeling Een depressie die over Nederland richting Polen trekt, beheerst ons weer. Er zijn tal van storingen en buienlijnen aan dit laag verbonden die nog tot en met woensdag ons weer beheersen. Daarna komen we tijdelijk onder invloed van een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden. Het wegtrekkende laag en dit hoog zorgen bij ons dan voor een noordwestelijke tot noordelijke aanvoer van een stuk koelere lucht.Dit hoog houdt het niet lang vol want tegen vrijdag raakt al een volgend lagedrukgebied met storingen tot bij ons. Zaterdag profiteren we dan tijdelijk weer van een kleine [...]