Weerpraatjes2019-11-20T19:40:07+01:00

Veel wolken, winderig, koel en tijdelijk wat regen of enkele buien

5 June 2020|

Boven de Noordzee bevindt zich een klein, maar vrij actief lagedrukgebied. Bij ons zorgt dat voor aanvoer van veel koelere lucht vanuit een noordwestelijke tot westelijke richting. Daarbij worden veel wolken aangevoerd met kans op een aantal buien of perioden met wat regen. Grote hoeveelheden zitten daar echter niet tussen zodat de droogte voorlopig blijft voortduren. Tot en met het weekeind zal dit lagedrukgebied ons weer in negatieve zin beïnvloeden met koele temperaturen en veel wolken. Af en toe valt er daarbij een bui en het waait stevig. Vanaf maandag vult het lagedrukgebied geleidelijk op en trekt noordwaarts weg. Drukstijgingen zorgen dan bij ons voor een weersverbetering. Later in de week nemen hogedrukgebieden het weer over. De kern van een nieuw hogedrukgebied komt later in de week waarschijnlijk weer boven Scandinavië te liggen, wat bij ons weer voor een opstoot van warme lucht vanuit het oosten zal zorgen. Het wordt later in de week dus weer fors warmer en … droog.

Wil je de weerpraatjes van de vorige dagen nog eens herlezen? Hieronder vind je de praatjes van de laatste zes dagen terug:

Veel wolken, koeler en kans op een lokale bui

4 June 2020|

Er ontwikkelt zich een lagedrukgebied in onze buurt. Dat gaat de komende dagen voor anker in en om de Noordzee en blijft daar een paar dagen rondtollen. Bij ons zorgt dat voor aanvoer van veel koelere lucht vanuit een noordwestelijke tot noordelijke richting. Daarbij worden veel wolken aangevoerd met kans op een aantal buien of perioden met wat regen. Grote hoeveelheden zitten daar echter niet tussen zodat de droogte voorlopig blijft voortduren. Tot en met het weekeind zal dit lagedrukgebied ons weer in negatieve zin beïnvloeden met koele temperaturen en veel wolken. De vooruitzichten na het weekeind zijn nog steeds vrij onzeker. Het laag boven de Noordzee verdwijnt dan weliswaar, maar het is onzeker wat in de plaats komt. Een merendeel van de oplossingen gaat weer voor drukstijgingen boven Scandinavië met geleidelijk aan aanvoer van opnieuw veel warmere lucht later in de week. In dat scenario schakelen we over naar een weertype zoals we dat eerder kenden. Een minderheid van de oplossingen kiest voor een zuidelijkere aanvoer van ook zachte lucht, maar die zou dan een stuk vochtiger zijn met kans op (forsere) buien. Het is afwachten welk van de scenario’s het later volgende week zal halen.

Geleidelijk meer wolken en minder warm

3 June 2020|

Het hogedrukgebied boven Scandinavië houdt het voor bekeken. Het breekt in twee stukken op. Eén stuk trekt richting het oosten, het andere deel trekt de Atlantisch Oceaan op. Wij komen daarbij vandaag in een soort niemandsland terecht tussen die twee delen, een zadelgebied. Daarin daalt de luchtdruk en vormen zich diverse kleine kernen van lagedruk die de komende dagen samensmelten tot één actief lagedrukgebied dat zich pal boven de Noordzee gaat nestelen. Dat zorgt bij ons voor een omkeren van de stroming. Die is intussen van oost naar west tot noordwest gegaan waarbij er behoorlijk koelere lucht aangevoerd wordt. Rondom dat laag vormen zich diverse neerslaggebieden, maar de actiefste daarvan ontwijken ons met verve. Er kan de komende dagen, te beginnen met morgen van tijd tot tijd eens wat regen of een bui opduiken, maar veel zal dat bij ons allemaal de eerste dagen niet voorstellen. We blijven vervolgens een tijd in die koelere noordwestelijke tot westelijke stroming zitten. Pas volgende week wordt het dan geleidelijk aan weer een stukje zachter. Het laag blijft echter in de buurt rondhangen, waardoor de kans op buien blijft bestaan. Afhankelijk van model tot model, zou dat volgende week misschien op meer en actievere buien kunnen uitlopen. Er is echter een heel grote spreiding in de mogelijke weerevolutie voor volgende week zodat het nog wat koffiedik kijken is welke richting we na het weekend precies uitgaan.

Zonnig en warm, vanmiddag afkoelende noordwestenwind

2 June 2020|

Het hogedrukgebied boven Scandinavië houdt het voor bekeken. Het breekt in twee stukken op. Eén stuk trekt richting het oosten, het andere deel trekt de Atlantisch Oceaan op. Wij komen daarbij in een soort niemandsland terecht tussen die twee delen, een zadelgebied. Daarin daalt de luchtdruk en vormen zich diverse kleine kernen van lagedruk die de komende dagen samensmelten tot één actief lagedrukgebied dat zich pal boven de Noordzee gaat nestelen. Dat zorgt bij ons voor een omkeren van de stroming. Die gaat van oost naar west tot noordwest waarbij er behoorlijk koelere lucht aangevoerd wordt. Rondom dat laag vormen zich diverse neerslaggebieden, maar de actiefste daarvan ontwijken ons met verve. Er kan van tijd tot tijd eens wat regen of een bui opduiken, maar veel zal dat bij ons allemaal niet voorstellen. We blijven vervolgens een tijd in die koelere noordwestelijke tot westelijke stroming zitten. Pas volgende week wordt het dan geleidelijk aan weer een stukje zachter.

Zonnig en zomers warm, enkele sluierwolken

1 June 2020|

Een hogedrukgebied boven Scandinavië dat lange tijd ons weer beheerste, geeft er stilaan de brui aan. Het vermindert in kracht waarbij het centrum richting de Noordzee schuift. Het houdt wel nog even een rug aan in onze richting. Tegelijk daalt de luchtdruk rondom ons en er vormt zich uiteindelijk een lagedrukgebied dat tegen woensdag op de Noordzee komt te liggen. Dat laag wordt dan het sturende systeem gedurende een aantal dagen. De omslag vindt voor ons nu al een dag vroeger plaats met in de loop van dinsdag een invallende noordwestelijke wind die koelere lucht zal binnenblazen. Vanaf woensdag loopt de kans op een bui op en vanaf donderdag zou er daadwerkelijk wat regen of een bui kunnen gaan vallen. Afhankelijk van run tot run en van model tot model, zou er ook in onze omgeving toch wel eens wat regen of enkele buien kunnen gaan vallen, maar we gaan dat in detail van dag tot dag moeten bekijken. Heel grote hoeveelheden lijken er alleszins niet direct in te zitten. Een echte overgang naar een zeer wisselvallig weer met de ene depressie na de andere wordt het ook niet. Het is één lagedrukgebied dat zich een tijd in het Noordzeegebied lijkt te nestelen, waarna dan op langere termijn de invloed van hogedrukgebieden weer groter lijkt te worden.

Opnieuw zonnig en zomers warm

31 May 2020|

Een zeer sterk hogedrukgebied met kernen boven Scandinavië beheerst nog altijd ons weer. Het zorgt de komende dagen voor een oost tot zuidoostelijke stroming. Gaandeweg wordt daarmee geleidelijk ook steeds zachtere lucht aangevoerd met zomerse maxima. Regen of buien zijn niet aan de orde. Het blijft het hele weekeind droog. Dit hoog beïnvloedt ons weer nog tot en met dinsdag. Vanaf woensdag draaien de weerkaarten om. Een aantal lagedrukgebieden smelten dan samen tot één gordel van lagedruk die ons weer gaat overnemen. De omslag vindt plaats in de loop van woensdag. De wind gaat in de loop van die dag om naar een west tot noordwestelijke richting en koelere lucht komt binnen. Helaas voor onze regio, zal die omslag waarschijnlijk met weinig of geen regen gepaard gaan. Ook in de tweede helft van de week zal lagedruk met lagere maxima ons weer beheersen, maar door de ligging van de lagedrukgebieden, blijven actieve neerslaggebieden uit onze buurt waardoor het grotendeels droog blijft. Dit is hoe het er nu naar uitziet. Er zitten tussen de modellen ook nattere oplossingen, maar die zijn voorlopig in de minderheid en de verwachtingen veranderen ook per run. Het meest waarschijnlijke is echter voor ons opnieuw een afkoeling zonder (grote) neerslaghoeveelheden.

Zonnig en zomers warm

30 May 2020|

Een zeer sterk hogedrukgebied met kernen boven Scandinavië beheerst ons weer. De stroming is aanvankelijk nog noordoost tot oost, later geleidelijk aan meer oost tot zuidoost. Gaandeweg wordt daarmee geleidelijk ook steeds zachtere lucht aangevoerd waarbij we al snel weer naar zomerse maxima zullen gaan. Regen of buien zijn niet aan de orde. Het blijft het hele weekeind droog. Ook volgende week zou ons weer nog lange tijd door hogedrukgebieden beïnvloed worden met aanhoudend warm, zonnig en droog weer. Vanaf het midden van de week komt er meer onzekerheid in de weerkaarten en komt er een (tijdelijke?) weersverandering. We zouden de hogedruk dan tijdelijk inruilen voor een lagedrukgebied ten noorden van ons. Dat zou dan vooral koeler weer betekenen. Indien dit scenario doorgaat, dan betekent dit voor onze regio opnieuw maar weinig of geen neerslag. Zeker is deze evolutie echter nog niet.