Koude start, overdag zonnig met enkele wolken en rustig

2019-11-20T19:30:42+01:0020 November 2019|

Vandaag kunnen we tijdelijk profiteren van de gunstige invloed van een rug van hoge luchtdruk. Die zorgt voor rustig weer met brede opklaringen. Van over de Britse Eilanden nadert een nieuw lagedrukgebied. Dat trekt dan de komende dagen via het westen van Frankrijk richting de Middellandse Zee. Boven Rusland blijft de luchtdruk immers hoog zodat daar geen doorkomen aan is voor lagedrukgebieden. Een nieuw Atlantisch laag komt dan begin volgende week ook boven de Britse Eilanden te liggen en schuift later in de week geleidelijk meer naar onze kant op. Grosso modo blijft de luchtdruk echter voorlopig geblokkeerd zitten in hetzelfde patroon met een sterk Russisch hoog dat niet wil wijken. Het zakt waarschijnlijk volgende week geleidelijk wat zuidwaarts weg, maar dat scenario wordt in de weerkaarten steeds maar bijgesteld. Tegelijk zien we een sterk Azorenhoog dat telkens toch blijft proberen om vrij noordelijk te komen. Tussen beide systemen in vinden we dan telkens die lagedrukgebieden die via de Britse Eilanden proberen Europa te bereiken. Af en toe schuift dat hele systeem wat in onze richting, maar we keren telkens terug naar de vertreksituatie en dat duurt nu toch al enkele weken. Het lijkt er op dat op een termijn van 7 tot 10 dagen vooruit een westelijke circulatie meer kans van doorbreken heeft, maar ook dat scenario schuift in de weerkaarten telkens maar weer achteruit zodat we voorlopig in een geblokkeerde patstelling blijven zitten. We komen daarbij dan wel geleidelijk weer in zachtere lucht terecht vanaf het eind van de week.

Maan

2019-11-19T22:39:58+01:0019 November 2019|

De maan Onze enige maan staat op een kleine 400.000 km van de aarde. Elke 27 dagen, 7 uur en 43 minuten draait de maan rond de aarde waarbij steeds dezelfde kant naar ons gericht wordt. Dit is omdat het zwaartepunt van de maanmassa iets uit het centrum van de maan bevindt. De maan wordt door de zon belicht waardoor we de verschillende maanfasen (eerste kwartier, volle maan, laatste kwartier) zien. De aantrekkingskracht van de maan zorgt voor de getijden op aarde. Ze trekt de watermassa steeds omhoog. Staan maan en zon op één [...]

Veel wolken, perioden met regen/buien en ook redelijk wat wind

2019-12-18T23:01:05+01:0018 November 2019|

Een complex lagedrukgebied beïnvloedt nog altijd ons weer. De belangrijkste kern daarin trekt vandaag via het zuiden van Duitsland richting de Noordzee. Daarrond zitten diverse neerslaggebieden die ons vandaag beïnvloeden. Morgen ligt de kern dan net noord van de wadden en trekt dan geleidelijk oostwaarts weg. We komen dan tijdelijk onder de gunstige invloed van een mobiele wig van hoge luchtdruk te zitten. Tegelijk komt een nieuw lagedrukgebied dichterbij vanaf de Atlantische Oceaan. Dat gaat later in de week voor anker ten westen van de Britse Eilanden. Het Russische hoog zakt daarbij later in de week ook zuidwaarts weg en beide systemen zorgen dan bij ons later in de week weer voor een zuidelijke stroming. Het Britse laag schuift tegen eind van de week richting Frankrijk en lost geleidelijk aan op. Wat we dan zien gebeuren, is een nieuw laag dat vanaf de Atlantische Oceaan nadert. Het Azorenhoog gaat zich daarbij op een vrij normale zuidelijke positie leggen terwijl het Russische hoog richting Centraal- en Zuid-Europa gaat. Op de Atlantische Oceaan zien we naar het eind van de maand toe een aanzet tot het in op gang komen van een westcirculatie! Eens zien of deze poging slaagt …

Eerst veel zon, rustig en koud; later toenemende bewolking

2019-12-19T20:11:00+01:0017 November 2019|

Een nog altijd complex laag blijft ons weer beïnvloeden. Een nieuwe kern die in het laag is ontstaan, trekt via het zuiden van Duitsland naar het noorden. Die komt morgen en overmorgen in onze buurt te liggen en trekt dan verder noordwaarts om uiteindelijk boven de Noordzee uit te komen. Tegelijk komt een nieuw Atlantisch laag vanaf de oceaan dichterbij en kiest begin volgende week positie ten westen van de Britse Eilanden. Het tot dan toe imposante Russische hoog zakt tegen dan geleidelijk wat zuidwaarts weg. Tegen de avond komen we geleidelijk in de invloedssfeer van het Duitse laag dat ons vooral morgen gaat beïnvloeden met regen en wind. We blijven grosso modo daarbij in koele lucht zitten. Later volgende week kan er geleidelijk weer zachtere lucht binnenlopen tussen de oostelijke flank van het Britse laag en de westelijke flank van het zuidwaarts zakkende Russische hoog. Het Amerikaanse model is daarbij nog steeds een beetje de vreemde eend in de bijt want dat laat voorlopig als enige model het nieuwe Atlantische laag vrij ver Europa binnenschuiven waardoor we in dat model langere in koelere lucht zouden blijven zitten. De andere modellen laten sneller wat zachtere lucht binnenlopen.

IJs

2019-11-20T14:30:03+01:0016 November 2019|

Op deze pagina staan een aantal links verzameld die een real-time beeld geven van de ijstoestand op onze planeet. Je vindt algemene overzichten van de hoeveelheid ijs op de Noord- en Zuidpool en ook een aantal grafieken die het tekort of teveel aan ijs weergeven. De plaatjes spreken allemaal voor zich. Er staat onderaan ook een kaart van de ijsgroei in de Oostzee (voornamelijk in de winter voor ons van belang uiteraard). IJsvorming Oostzee

Wolken en zon

2019-12-16T07:18:03+01:0015 November 2019|

Een lagedrukgebied boven de Britse Eilanden gaat ons weer vandaag in negatieve zin beïnvloeden. Het zit gevangen tussen een sterk Azorenhoog enerzijds. Dat ligt vrij centraal en noordelijk boven de Atlantische Oceaan. Anderzijds is er een zeer sterk Russisch hoog aanwezig dat een verder oostwaarts opschuiven van de lagedruk boven de Britse Eilanden tegenhoudt. Deze situatie duurt nu al een hele tijd en zal zeker nog de hele komende week aanhouden. Het Britse laag wordt daarbij van tijd tot tijd afgelost door nieuwe lagedrukgebieden die in het hoofdlaag ontstaan over ‘ingevangen’ worden.
We herhalen daarbij nog even de alinea van gisteren: Het is een zeer opvallende vaststelling dat ons weer eigenlijk geblokkeerd blijft en dat is een scenario dat al maanden (jaren …) aan de gang is. Er is een poging geweest deze trend in september – oktober te doorbreken met een bij momenten opstartende westcirculatie, maar die is eigenlijk op geen enkel moment echt van de grond gekomen. Die poging ligt nu al een paar weken weer helemaal stil en er is geen enkel teken dat er binnen korte of middellange termijn een échte westelijke circulatie opstaat. We hadden de voorbije weken eigenlijk geluk dat de depressies net goed lagen om ons regen te bezorgen, maar we lijken zo stilaan weer in een vrij droog scenario weg te zakken want op af en toe wat regen staat er voor de komende dagen geen echt waterballet meer gepland. Zo geraken de nog steeds zeer lage grondwaterstanden natuurlijk niet aangevuld …
Tegen het eind van de week lijkt de invloed van hogedruk zelfs groter te worden want dan neigen het Azorenhoog en het Russische hoog een alliantie aan te gaan ten westen van ons. Daarmee zou de invloed van de Atlantische Oceaan nog meer buiten spel gezet worden en kan de aanwezige toch al vrij koele lucht bij ons, nog wat koeler worden. Hoge temperaturen zijn dan ook voorlopig niet aan de orde.

Eerst regen, later droger

2019-11-12T06:02:47+01:0011 November 2019|

Algemene luchtdruk: Een lagedrukgebied boven de Britse Eilanden gaat ons weer vandaag in negatieve zin beïnvloeden. Het zit gevangen tussen een sterk Azorenhoog enerzijds. Dat ligt vrij centraal en noordelijk boven de Atlantische Oceaan. Anderzijds is er een zeer sterk Russisch hoog aanwezig dat een verder oostwaarts opschuiven van de lagedruk boven de Britse Eilanden tegenhoudt. Deze situatie duurt nu al een hele tijd en zal zeker nog de hele komende week aanhouden. Het Britse laag wordt daarbij van tijd tot tijd afgelost door nieuwe lagedrukgebieden die in het hoofdlaag ontstaan over ‘ingevangen’ worden. We herhalen daarbij nog even de [...]

Het weer in één oogopslag

2019-11-19T19:52:41+01:002 November 2019|

Temperaturen Europa Windkaart nu Weerkaart 00 UTC* voorbije nacht UTC: universal time coordinates: + 1 uur in wintertijd, 2 uur in zomertijd bijtellen Satelliet Europa nu