Zonnige, maar wel koele en rustige zaterdag

2019-11-30T09:20:14+01:0030 November 2019|

Een rug van hogedruk ligt van van IJsland over Groot-Brittannië naar onze regio. Een nieuw Atlantisch laag wordt daardoor in een zuidelijke koers gedwongen en trekt in het weekend via Zuid-Frankrijk richting het Iberisch schiereiland en de Middellandse Zee om daar op te lossen.  De neerslagzone daarvan blijft ten zuiden van onze regio en kan nog net de Ardennen mee pakken. Tegelijk vormt het Azorenhoog achter dit laag een alliantie met de rug van hogedruk en vormt een sterk hoog ten noordwesten van ons. Op de Atlantische Oceaan krijgen we echter steeds meer depressie-activiteit en die zet flink wat druk op dit hoog. Het komt dan ook begin volgende week pal boven ons te liggen en wordt snel verder zuidelijk weggedrukt. Aanvankelijk zorgt de ligging van het hoog in onze omgeving voor een aantal rustige en koele dagen met koude nachten. Echter komen we tegen het eind van de week weer in zachtere en wisselvalligere omstandigheden terecht.

Heel geleidelijk opklaringen, nog kans op een enkele bui

2019-11-29T06:37:08+01:0029 November 2019|

Een depressie in de buurt van zuid Zweden trekt geleidelijk verder oostwaarts weg. Ze beïnvloedt ons weer aanvankelijk nog met een noordelijke stroming. Het laag trekt snel verder weg. Daarachter vormt zich snel een rug van hogedruk van IJsland over Groot-Brittannië naar onze regio. Een nieuw Atlantisch laag wordt daardoor in een zuidelijke koers gedwongen en trekt in het weekend via Zuid-Frankrijk richting het Iberisch schiereiland en de Middellandse Zee om daar op te lossen. Tegelijk vormt het Azorenhoog achter dit laag een alliantie met de rug van hogedruk en vormt een sterk hoog ten noordwesten van ons. Op de Atlantische Oceaan krijgen we echter steeds meer depressie-activiteit en die zet flink wat druk op dit hoog. Het komt dan ook begin volgende week pal boven ons te liggen en wordt snel verder zuidelijk weggedrukt waarbij we tegen het eind van de week weer in zachtere en wisselvalligere omstandigheden terecht komen.

Eerst nog buien en regen, later vanmiddag droger en minder wind

2019-11-28T06:47:16+01:0028 November 2019|

Een Britse depressie bepaalt nog even ons weer. Ze trekt vandaag in de loop van de dag van de zuidelijke Noordzee, via de Wadden, richting Denemarken om dan uiteindelijk bij Zweden terecht te komen. Dit laag duwt het reeds weken op de weerkaart staande Russische hoog eindelijk oostwaarts achteruit. Vanuit Groenland wordt tegelijk een rug van hoge druk opgeworpen richting de Britse Eilanden waardoor een volgend Atlantisch laag gedwongen wordt een meer zuidelijke koers te volgen en in het weekeind via Frankrijk richting het zuidoosten trekt. Daarachter richt het Azorenhoog zich flink noordwaarts op en komt begin volgende week over de Britse Eilanden te liggen. Daardoor komen wij enkele dagen in een koelere noordelijke stroming terecht, maar dat blijft niet duren. Op de Atlantische Oceaan komt intussen een (tijdelijke?) vrij noordelijke westcirculatie op gang die het hoog snel zuidelijk indrukt en wegduwt waardoor ook wij tegen eind volgende week waarschijnlijk weer onder invloed van die lagedrukgebieden komen te zitten.

Buiige dag, ook erg veel wind, maar wel zachte maxima

2019-11-27T06:50:22+01:0027 November 2019|

Een depressie boven de Britse Eilanden bepaalt ons weer. In het laag zijn ook de resten opgenomen van de tropische storm Sebastian. Het laag stuurt eerst nog erg zachte lucht naar ons toe. De komende 24 uur trekt het onze kant op waarbij we tegen vrijdag achter het laag terechtkomen in een koelere noordelijke stroming. Tegelijk richt er zich een rug van een Groenlands hoog richting de Britse Eilanden waardoor een volgend Atlantisch laag in een zuidelijkere koers gedwongen wordt. Daardoor gaat in het weekeind het Azorenhoog een flinke noordelijke uitbreiding krijgen en komt begin volgende week over de Britse Eilanden te liggen. De westelijke aanvoer wordt dan ook tijdelijk afgesnoerd en we komen enkele dagen in een koeler en rustiger weertype terecht met kans op wat nachtvorst. Lang lijkt dat niet te duren, want door toenemende druk van lagedrukgebieden op de Atlantische Oceaan ‘klapt het hoog om’ en wordt later volgende week zuidelijk weggeduwd via onze regio en gaan lagedrukgebieden op termijn de regie weer overnemen

Veel wolken met een bui, erg zacht; vannacht intensere neerslag

2019-12-26T06:44:00+01:0026 November 2019|

Een depressie met kern boven de Britse Eilanden beheerst ons weer. In de depressie zijn ook de resten opgenomen van ex-tropische storm Sebastian. Een deel van dit laag trekt de komende 24 uur richting de Middellandse Zee, terwijl het hoofdlaag rondjes blijft draaien boven de Britse Eilanden. Dat stuurt een aantal fronten en buienlijnen onze kant op, samen met vrij veel wind en erg zachte lucht. Tegen het weekeind schuift het laag meer naar het oosten door terwijl tegen dan het Azorenhoog zich midden op de Atlantische Oceaan noordwaarts opricht. In het weekeind zorgt dat bij ons voor een meer noordelijkere en koelere stroming. Dat hoog ‘klapt echter snel om’ en wordt na het weekeind via onze omgeving naar het zuiden weggeduwd, waardoor we dan volgende week in een koelere noordwestelijke stroming blijven zitten, maar wel weer met de nodige oceaaninvloed.

Nog wat zon, snel meer wolken, uiteindelijk kans op een bui

2019-12-25T06:39:20+01:0025 November 2019|

Een depressie boven de Britse Eilanden stuurt de komende dagen ons weer. Ze ligt net ten westen van de Britse Eilanden en heeft onder andere de restanten van tropische storm Sebastien in zich. Het laag blijft daar de eerste helft van de week rondtollen en stuurt regelmatig storingen onze kant op. In de tweede weekhelft schuift het laag geleidelijk oostwaarts weg en lost daarbij op. Eind van de week gaat het Azorenhoog zich weer noordwaarts uitbreiden op de Atlantische Oceaan. Tegen dan komen we achter het laag terecht en in combinatie met het hoog op de Atlantische Oceaan krijgen we dan tijdelijk met een meer noordelijke en veel koelere stroming te maken. Lang lijkt dat echter niet te duren, want volgende week wordt de druk van nieuwe Atlantische lagedrukgebieden weer groter. Toch kunnen we in en na het weekeind weer tijdelijk met een veel koeler weertype te maken krijgen.

Droog, rustig en zacht, maar wel met veel meer wolken dan eerder voorzien!

2019-11-24T09:46:14+01:0024 November 2019|

Ons weer wordt nog altijd bepaald door een lagedrukgebied met diverse kernen. Eén ervan ligt boven de Middellandse Zee en is daar verantwoordelijk voor het zeer slechte weer aan de Franse kust. Een andere kern ligt boven het Kanaal en trekt al opvullend naar onze regio. Die laatste stuurt een paar inactieve fronten naar onze omgeving waardoor er vandaag meer wolken zijn dan voorzien. De invloed van dit laag neemt echter snel af. Een nieuw Atlantisch laag zakt de komende 24 uur af richting de Britse Eilanden. Dit laag is ontstaan uit de resten van ex-tropische storm Sebastien en gaat de komende dagen geleidelijk west van de Britse Eilanden trekken om dan tegen midden komende week pal boven ons hoofd aan te komen. Het laag wordt gevolgd door een rug van hoge luchtdruk die tegen volgend weekend voor een wat koelere noordelijke stroming kan zorgen. De rug is echter geen lang leven beschoren want telkens komen want op de Atlantische Oceaan wordt de druk van lagedrukgebieden begin december weer groter.

In de ochtend nog wat gemiezer, in de middag droog en wat opklarend, zeer zacht

2019-11-23T10:13:52+01:0023 November 2019|

Een lagedrukgebied bepaalt vandaag ons weer. Het ligt met kern boven het zuiden van Frankrijk en splitst zich de komende 24 uur in twee delen. Eén deel trekt de Middellandse Zee in, het andere deel beweegt opnieuw noordwaarts en gaat weer richting de Britse Eilanden. Dat Britse deel krijgt in de eerste helft van de week versterking van een nieuw Atlantisch laag dat vanaf de Oceaan dichterbij komt. Dat nieuwe laag zal ons weer zo goed als de hele volgende week beïnvloeden storingen en buienlijnen. Boven Rusland is de luchtdruk nog altijd zeer hoog. Een sterk hogedrukgebied blijft daar pas op de plaats maken en belt nog altijd een verder oostwaarts doorbreken van de depressies. Aan de andere kant vinden we nog altijd het Azorenhoog terug dat nog steeds zuidelijk op de Atlantische Oceaan ligt en van tijd tot tijd een rug opwerpt naar het noorden. Op deze manier blijft alles in onze omgeving voorlopig nog altijd geblokkeerd zitten en zijn grote verschuivingen op de weerkaarten voorlopig niet aan de orde.

Veel zachter, droog en geleidelijk aan opklaringen

2019-11-22T15:57:18+01:0022 November 2019|

We zitten weer volledig onder invloed van lagedrukgebieden. Die voeren met een zuidwestelijke stroming weer erg zachte lucht aan waarin we ons al zeker tot en met eind volgende week bevinden. De kern van het laag ligt ten westen van ons. Het hoofdlaag trekt daarbij geleidelijk aan vanuit de Golf van Biscaje naar de Middellandse Zee. Een nieuwe kern komt intussen vanaf de Atlantische Oceaan richting de Britse Eilanden. Dat nieuwe laag wordt in het oude laag opgenomen en zal ons de hele volgende week erg wisselvallig, zacht en bij tijden ook erg nat weer bezorgen. In deze grote luchtdrukverdeling komt er weinig verandering. Boven Rusland ligt nog altijd een blokkerend hoog dat elk oostelijk opschuiven van die lagedrukgebieden voorlopig tegenhoudt.