De zon en maan nu

Live beelden

De zon

Onze zon, brenger van het leven op aarde, kan volop bewonderd worden in verschillende lichtspectra op de website https://www.helioviewer.org/

Deze middelmatige ster werd ongeveer 4,5 miljard jaar geleden gevormd uit interstellair stof die samenkoekte tot een grote massa. 99% van dat interstellair stof werd door de zon gebruikt, van de overige 1% werden alle overige planeten, planetoïden en asteroïden gemaakt.

Door de enorme druk van dat stof, fuseren atomen waarbij waterstof wordt omgezet tot helium. Die omzetting gaat gepaard met enorme energiestromen (massa naar energie: e=mc²) en net die energie zorgt dat er leven op onze aarde mogelijk is. De zon is de motor van ons klimaat en bepaalt ons weer.

Het kan er heel gewelddadig aan toe gaan op het oppervlak van de zon. Protuberansen razen over het oppervlak van de zon terwijl zonnestormen, die worden uitgespuwd, op aarde regelmatig voor communicatiestoringen en falende energievoorzieningen zorgen.

De maan

Onze enige maan staat op een kleine 400.000 km van de aarde. Elke 27 dagen, 7 uur en 43 minuten draait de maan rond de aarde waarbij steeds dezelfde kant naar ons gericht wordt. Dit is omdat het zwaartepunt van de maanmassa iets uit het centrum van de maan bevindt. De maan wordt door de zon belicht waardoor we de verschillende maanfasen (eerste kwartier, volle maan, laatste kwartier) zien.

De aantrekkingskracht van de maan zorgt voor de getijden op aarde. Ze trekt de watermassa steeds omhoog. Staan maan en zon op één lijn, dan hebben we een springtij die bij storm voor extra gevaar zorgt.

De maan zou 4,4 miljard jaar geleden zijn ontstaan na een botsing tussen de kleine planeet ‘Theia’ en onze jonge aarde. Wetenschappers zijn er nog niet helemaal uit maar dit zou de meest aanvaarde theorie zijn.