Nog wat zon, snel meer wolken, uiteindelijk kans op een bui

2019-11-25T06:40:16+01:0025 november 2019|

Een depressie boven de Britse Eilanden stuurt de komende dagen ons weer. Ze ligt net ten westen van de Britse Eilanden en heeft onder andere de restanten van tropische storm Sebastien in zich. Het laag blijft daar de eerste helft van de week rondtollen en stuurt regelmatig storingen onze kant op. In de tweede weekhelft schuift het laag geleidelijk oostwaarts weg en lost daarbij op. Eind van de week gaat het Azorenhoog zich weer noordwaarts uitbreiden op de Atlantische Oceaan. Tegen dan komen we achter het laag terecht en in combinatie met het hoog op de Atlantische Oceaan krijgen we dan tijdelijk met een meer noordelijke en veel koelere stroming te maken. Lang lijkt dat echter niet te duren, want volgende week wordt de druk van nieuwe Atlantische lagedrukgebieden weer groter. Toch kunnen we in en na het weekeind weer tijdelijk met een veel koeler weertype te maken krijgen.

Droog, rustig en zacht, maar wel met veel meer wolken dan eerder voorzien!

2019-11-24T09:46:14+01:0024 november 2019|

Ons weer wordt nog altijd bepaald door een lagedrukgebied met diverse kernen. Eén ervan ligt boven de Middellandse Zee en is daar verantwoordelijk voor het zeer slechte weer aan de Franse kust. Een andere kern ligt boven het Kanaal en trekt al opvullend naar onze regio. Die laatste stuurt een paar inactieve fronten naar onze omgeving waardoor er vandaag meer wolken zijn dan voorzien. De invloed van dit laag neemt echter snel af. Een nieuw Atlantisch laag zakt de komende 24 uur af richting de Britse Eilanden. Dit laag is ontstaan uit de resten van ex-tropische storm Sebastien en gaat de komende dagen geleidelijk west van de Britse Eilanden trekken om dan tegen midden komende week pal boven ons hoofd aan te komen. Het laag wordt gevolgd door een rug van hoge luchtdruk die tegen volgend weekend voor een wat koelere noordelijke stroming kan zorgen. De rug is echter geen lang leven beschoren want telkens komen want op de Atlantische Oceaan wordt de druk van lagedrukgebieden begin december weer groter.

In de ochtend nog wat gemiezer, in de middag droog en wat opklarend, zeer zacht

2019-11-23T10:13:52+01:0023 november 2019|

Een lagedrukgebied bepaalt vandaag ons weer. Het ligt met kern boven het zuiden van Frankrijk en splitst zich de komende 24 uur in twee delen. Eén deel trekt de Middellandse Zee in, het andere deel beweegt opnieuw noordwaarts en gaat weer richting de Britse Eilanden. Dat Britse deel krijgt in de eerste helft van de week versterking van een nieuw Atlantisch laag dat vanaf de Oceaan dichterbij komt. Dat nieuwe laag zal ons weer zo goed als de hele volgende week beïnvloeden storingen en buienlijnen. Boven Rusland is de luchtdruk nog altijd zeer hoog. Een sterk hogedrukgebied blijft daar pas op de plaats maken en belt nog altijd een verder oostwaarts doorbreken van de depressies. Aan de andere kant vinden we nog altijd het Azorenhoog terug dat nog steeds zuidelijk op de Atlantische Oceaan ligt en van tijd tot tijd een rug opwerpt naar het noorden. Op deze manier blijft alles in onze omgeving voorlopig nog altijd geblokkeerd zitten en zijn grote verschuivingen op de weerkaarten voorlopig niet aan de orde.

Veel zachter, droog en geleidelijk aan opklaringen

2019-11-22T15:57:18+01:0022 november 2019|

We zitten weer volledig onder invloed van lagedrukgebieden. Die voeren met een zuidwestelijke stroming weer erg zachte lucht aan waarin we ons al zeker tot en met eind volgende week bevinden. De kern van het laag ligt ten westen van ons. Het hoofdlaag trekt daarbij geleidelijk aan vanuit de Golf van Biscaje naar de Middellandse Zee. Een nieuwe kern komt intussen vanaf de Atlantische Oceaan richting de Britse Eilanden. Dat nieuwe laag wordt in het oude laag opgenomen en zal ons de hele volgende week erg wisselvallig, zacht en bij tijden ook erg nat weer bezorgen. In deze grote luchtdrukverdeling komt er weinig verandering. Boven Rusland ligt nog altijd een blokkerend hoog dat elk oostelijk opschuiven van die lagedrukgebieden voorlopig tegenhoudt.

Koude start, overdag zonnig met enkele wolken en rustig

2019-11-20T19:30:42+01:0020 november 2019|

Vandaag kunnen we tijdelijk profiteren van de gunstige invloed van een rug van hoge luchtdruk. Die zorgt voor rustig weer met brede opklaringen. Van over de Britse Eilanden nadert een nieuw lagedrukgebied. Dat trekt dan de komende dagen via het westen van Frankrijk richting de Middellandse Zee. Boven Rusland blijft de luchtdruk immers hoog zodat daar geen doorkomen aan is voor lagedrukgebieden. Een nieuw Atlantisch laag komt dan begin volgende week ook boven de Britse Eilanden te liggen en schuift later in de week geleidelijk meer naar onze kant op. Grosso modo blijft de luchtdruk echter voorlopig geblokkeerd zitten in hetzelfde patroon met een sterk Russisch hoog dat niet wil wijken. Het zakt waarschijnlijk volgende week geleidelijk wat zuidwaarts weg, maar dat scenario wordt in de weerkaarten steeds maar bijgesteld. Tegelijk zien we een sterk Azorenhoog dat telkens toch blijft proberen om vrij noordelijk te komen. Tussen beide systemen in vinden we dan telkens die lagedrukgebieden die via de Britse Eilanden proberen Europa te bereiken. Af en toe schuift dat hele systeem wat in onze richting, maar we keren telkens terug naar de vertreksituatie en dat duurt nu toch al enkele weken. Het lijkt er op dat op een termijn van 7 tot 10 dagen vooruit een westelijke circulatie meer kans van doorbreken heeft, maar ook dat scenario schuift in de weerkaarten telkens maar weer achteruit zodat we voorlopig in een geblokkeerde patstelling blijven zitten. We komen daarbij dan wel geleidelijk weer in zachtere lucht terecht vanaf het eind van de week.

Veel wolken, perioden met regen/buien en ook redelijk wat wind

2019-11-19T20:07:45+01:0018 november 2019|

Een complex lagedrukgebied beïnvloedt nog altijd ons weer. De belangrijkste kern daarin trekt vandaag via het zuiden van Duitsland richting de Noordzee. Daarrond zitten diverse neerslaggebieden die ons vandaag beïnvloeden. Morgen ligt de kern dan net noord van de wadden en trekt dan geleidelijk oostwaarts weg. We komen dan tijdelijk onder de gunstige invloed van een mobiele wig van hoge luchtdruk te zitten. Tegelijk komt een nieuw lagedrukgebied dichterbij vanaf de Atlantische Oceaan. Dat gaat later in de week voor anker ten westen van de Britse Eilanden. Het Russische hoog zakt daarbij later in de week ook zuidwaarts weg en beide systemen zorgen dan bij ons later in de week weer voor een zuidelijke stroming. Het Britse laag schuift tegen eind van de week richting Frankrijk en lost geleidelijk aan op. Wat we dan zien gebeuren, is een nieuw laag dat vanaf de Atlantische Oceaan nadert. Het Azorenhoog gaat zich daarbij op een vrij normale zuidelijke positie leggen terwijl het Russische hoog richting Centraal- en Zuid-Europa gaat. Op de Atlantische Oceaan zien we naar het eind van de maand toe een aanzet tot het in op gang komen van een westcirculatie! Eens zien of deze poging slaagt …

Eerst veel zon, rustig en koud; later toenemende bewolking

2019-11-19T20:23:24+01:0017 november 2019|

Een nog altijd complex laag blijft ons weer beïnvloeden. Een nieuwe kern die in het laag is ontstaan, trekt via het zuiden van Duitsland naar het noorden. Die komt morgen en overmorgen in onze buurt te liggen en trekt dan verder noordwaarts om uiteindelijk boven de Noordzee uit te komen. Tegelijk komt een nieuw Atlantisch laag vanaf de oceaan dichterbij en kiest begin volgende week positie ten westen van de Britse Eilanden. Het tot dan toe imposante Russische hoog zakt tegen dan geleidelijk wat zuidwaarts weg. Tegen de avond komen we geleidelijk in de invloedssfeer van het Duitse laag dat ons vooral morgen gaat beïnvloeden met regen en wind. We blijven grosso modo daarbij in koele lucht zitten. Later volgende week kan er geleidelijk weer zachtere lucht binnenlopen tussen de oostelijke flank van het Britse laag en de westelijke flank van het zuidwaarts zakkende Russische hoog. Het Amerikaanse model is daarbij nog steeds een beetje de vreemde eend in de bijt want dat laat voorlopig als enige model het nieuwe Atlantische laag vrij ver Europa binnenschuiven waardoor we in dat model langere in koelere lucht zouden blijven zitten. De andere modellen laten sneller wat zachtere lucht binnenlopen.

Wolken en zon

2019-11-19T20:21:44+01:0015 november 2019|

Een lagedrukgebied boven de Britse Eilanden gaat ons weer vandaag in negatieve zin beïnvloeden. Het zit gevangen tussen een sterk Azorenhoog enerzijds. Dat ligt vrij centraal en noordelijk boven de Atlantische Oceaan. Anderzijds is er een zeer sterk Russisch hoog aanwezig dat een verder oostwaarts opschuiven van de lagedruk boven de Britse Eilanden tegenhoudt. Deze situatie duurt nu al een hele tijd en zal zeker nog de hele komende week aanhouden. Het Britse laag wordt daarbij van tijd tot tijd afgelost door nieuwe lagedrukgebieden die in het hoofdlaag ontstaan over ‘ingevangen’ worden.
We herhalen daarbij nog even de alinea van gisteren: Het is een zeer opvallende vaststelling dat ons weer eigenlijk geblokkeerd blijft en dat is een scenario dat al maanden (jaren …) aan de gang is. Er is een poging geweest deze trend in september – oktober te doorbreken met een bij momenten opstartende westcirculatie, maar die is eigenlijk op geen enkel moment echt van de grond gekomen. Die poging ligt nu al een paar weken weer helemaal stil en er is geen enkel teken dat er binnen korte of middellange termijn een échte westelijke circulatie opstaat. We hadden de voorbije weken eigenlijk geluk dat de depressies net goed lagen om ons regen te bezorgen, maar we lijken zo stilaan weer in een vrij droog scenario weg te zakken want op af en toe wat regen staat er voor de komende dagen geen echt waterballet meer gepland. Zo geraken de nog steeds zeer lage grondwaterstanden natuurlijk niet aangevuld …
Tegen het eind van de week lijkt de invloed van hogedruk zelfs groter te worden want dan neigen het Azorenhoog en het Russische hoog een alliantie aan te gaan ten westen van ons. Daarmee zou de invloed van de Atlantische Oceaan nog meer buiten spel gezet worden en kan de aanwezige toch al vrij koele lucht bij ons, nog wat koeler worden. Hoge temperaturen zijn dan ook voorlopig niet aan de orde.

Eerst regen, later droger

2019-11-12T06:02:47+01:0011 november 2019|

Algemene luchtdruk: Een lagedrukgebied boven de Britse Eilanden gaat ons weer vandaag in negatieve zin beïnvloeden. Het zit gevangen tussen een sterk Azorenhoog enerzijds. Dat ligt vrij centraal en noordelijk boven de Atlantische Oceaan. Anderzijds is er een zeer sterk Russisch hoog aanwezig dat een verder oostwaarts opschuiven van de lagedruk boven de Britse Eilanden tegenhoudt. Deze situatie duurt nu al een hele tijd en zal zeker nog de hele komende week aanhouden. Het Britse laag wordt daarbij van tijd tot tijd afgelost door nieuwe lagedrukgebieden die in het hoofdlaag ontstaan over ‘ingevangen’ worden. We herhalen daarbij nog even de [...]

Lang en hardnekkig grijs met eerst zelfs nog een drupje

2019-10-23T20:17:49+02:0022 oktober 2019|

Weerpraatje van dinsdag 22 oktober: Algemene luchtdrukverdeling Het Azorenhoog trekt snel via de Britse Eilanden naar onze omgeving. Door verdere drukstijgingen ontstaat in onze regio de komende 24 uur een aparte kern van hogedruk binnen een langgerekte gordel van hoge luchtdruk die zich van Rusland uitstrekt tot aan de Azoren. Boven de zuidelijke Noordzee zit eerst nog een klein en verder oplossend lagedrukgebiedje. Vanuit Spanje begeeft zich ook een laag naar het noorden en dat stuurt in de loop van woensdag een zwak wamtefront doorheen de barrière van hogedruk waarachter veel zachtere lucht zit. Dat laag zorgt er dan [...]