De periode van 19 juli tot en met 18 augustus staat gekend als gemiddeld de warmste periode van het jaar. Nu moet het wel hoogzomer zijn! We noemen ze ook ‘De Hondsdagen’. Dit is de periode waarin de ster Sirius uit het sterrenbeeld ‘De Grote Hond’ niet zichtbaar meer is in de ochtendschemering omdat die samen met de zon opkomt en het licht van die laatste de ster overklast. Deze ster was bij de Oude Grieken gekend als de Hondsster en vandaar komt dus nog steeds onze benaming van deze periode. Het is pas vanaf 25 augustus dat de ster geleidelijk aan opnieuw zichtbaar begint te worden. Tal van weerspreuken verwijzen dan ook naar deze periode, zowel in positieve als in negatieve zin. We brengen er een drietal voor het voetlicht:

Komen de Hondsdagen met veel regen,

Dan gaan we slechte tijden tegen.

De hondsdagen helder en klaar,

Betekenen een vruchtbaar jaar

Brengen de Hondsdagen koelte en regen,

Dan is er weinig hoop op zegen.

Zoals hierboven dus al aangehaald, moet het in deze periode van het jaar wel hoogzomer zijn. Alle drie de spreuken zinspelen daarop en hechten aan het weer in deze periode zeer veel belang voor wat betreft het lukken of mislukken van de oogst. Tegenwoordig loopt het in onze gemondialiseerde wereld natuurlijk zo’n vaart niet meer, maar toch: zo goed als alle gewassen staan in onze contreien nu buiten en als het dan in deze periode inderdaad de hele tijd regent en koel is, dan is een mindere oogst navenant. Of nog anders: het is de periode van het jaar waarin we allemaal of toch bijna allemaal wel eens een paar weken vakantie hebben. Als dat dan in eigen land is en het weer is goed of slecht, dan kan je er gemakkelijk en met wat fantasie iets van maken als: Komen de Hondsdagen met veel regen, dan gaan we een slechte vakantie tegen … Anderzijds: misschien is dat dan wel de kans om die paar klusjes in huis op te knappen die toch al zo lang wachten … En als je dat ook niet ziet zitten: er zijn zeker ook leuke binnenactiviteiten te vinden of misschien dan toch maar die last minute oppikken …

Al blijft er niets zo wispelturig als het weer natuurlijk, zeker in België! Dus voor hetzelfde geld hebben de spreuken het toch bij het verkeerde eind 😉